Garantie

I. GARANŢIA PRODUSELOR ŞI RECLAMAŢII CU PRIVIRE LA PRODUSE

1. Garanţia Produselor

1. Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Client/Utilizator prin care acesta se obligă să restituie Clientului/Utilizatorului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, Prețul plătit, prețul de reparare sau prețul de înlocuire a Produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în 4love.ro sau în declarația de conformitate a Produsului.

2. Produsele afișate în cadrul 4love.ro pot fi supuse garanției producătorului sau a distribuitorului. Termenii și condițiile detaliate ale garanției, precum și durata acesteia sunt prezentate pe documentul de garanție emis de către producător sau distribuitor şi care însoţeşte Produsul, după caz.

3. Produsul beneficiază de garanţie în următoarele condiţii:

a. Clientul/Utilizatorul a achiziționat Produsul de la 4love.ro;

b. Clientul/Utilizatorul a respectat instrucțiunile de folosire şi întreținere ale Produsului, acesta fiind utilizat conform instrucțiunilor impuse de producător sau distribuitor;

4. Cauze de pierdere a garanției:

a. avarii/deteriorări mecanice ale Produsului, expunere excesivă la radiații solare a Produsului sau modificări fizice neautorizate ale acestuia;

b. defectarea Produsului, ocazionată de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, întreținere, transport, manipulare şi instalare ale acestuia, prevăzute în manualul de utilizare;

c. deteriorarea mecanică provocată prin lovirea Produsului sau deteriorarea marcajului cu modelul şi seria acestuia;

d. inundarea, incendierea, expunerea la soare sau la descărcări electrice a Produsului, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate;

e. distrugerea circuitelor interne ale produsului, generate de șocurile rezultate în urma manipulării necorespunzătoare a acestuia.

5. www.4love.ro nu oferă garanție comercială pentru Produsele livrate Clienților/Utilizatorilor .

2. Reclamaţii cu privire la Produse

1. Imaginile Produselor din 4love.ro au doar un caracter ilustrativ şi nu constituie o prezentare obligatorie a proprietăţii Produselor (i.e. ambalajul poate diferi, în funcţie de modificările operate de producător sau distribuitor).

2. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului/Utilizatorului Produse fără defecte şi care sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă.

3. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă, dacă:

a. Corespund descrierii făcute de Vânzator în 4love.ro;

b. Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.

c. Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care Clientul/Utilizatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura Produsului, declarațiile Produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta Produsului.

4. În cazul în care Produsele prezintă un defect la livrare, părţile Contractului la Distanţă pot conveni cu privire la o compensaţie pe care Vânzătorul să o acorde Clientului/Utilizatorului, sub forma unui voucher.

5. Reclamația poate fi depusă de către Client/Utilizator fie în scris, la adresa din Iasi, Str. Agatha Birsescu, nr 4, fie prin email, la adresa contact@4love.com sau telefonic la 0332.413.401. Pentru a facilita o cât mai bună înţelegere a problemelor pe care Clientul/Utilizatorul le ridică cu privire la Produs şi din dorinţa de a soluţiona reclamaţia acestuia cu celeritate, Societatea recomandă trimiterea Produsului la Depozitul www.4love.ro situat în Iasi, Soseaua Pacurari, nr 95, Bloc 474, tronson 2-3, în vederea examinării acestuia. De asemenea, www.4love.ro recomandă Clientului/Utilizatorului să menţioneze în reclamaţie informaţii referitoare la (i) împrejurările care fac obiectul reclamaţiei, mai exact la tipul defectului Produsului şi la data constatării acestuia; (ii) modalitatea aleasă de a aduce Produsul în conformitate cu Contractul la Distanţă sau declaraţia referitoare la micșorarea Prețului sau renunțarea la Contractul la Distanţă, precum și (iii) datele de contact ale petentului.

6. Dacă Produsul vândut are un defect, Clientul/Utilizatorul are dreptul să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte sau eliminarea defectului, sub forma înlocuirii sau a reparării Produsului. Dacă înlocuirea Produsului sau eliminarea defectului acestuia este imposibilă pentru Vânzător, Clientul/Utilizatorul poate solicita reducerea Preţului Produsului sau, dacă defectul este unul substanţial, se poate retrage din Contractul la Distanţă.

7. În măsura în care reclamaţia formulată de Client/Utilizator este justificată, Vânzătorul are următoarele obligaţii:

a. dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului sunt posibile, să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un timp rezonabil, fără crearea neplăcerilor nejustificate pentru Client/Utilizator, în conformitate cu prevederile Legislaţiei Incidente şi pe cheltuiala sa. Orice reparare sau înlocuire va fi facută în cadrul unei perioade de timp rezonabile stabilită de comun acord între Vânzator şi Client/Utilizator;

b. dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului nu sunt posibile, să restituie Clientului/Utilizatorului Preţul, parţial sau total, în funcţie de solicitarea Clientului/Utilizatorului, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care Vânzătorul este notificat în acest sens de către Client/Utilizator. În scopul rambursării Preţului şi finalizării Tranzacţiei, Societatea va restitui suma respectivă în contul bancar în lei, furnizat de către Client/Utilizator, cu excepţia cardurilor Revolut.

8. Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației Clientului/Utilizatorului prin intermediul Departamentului CS, nu mai târziu de 10 Zile Lucrătoare de la data primirii acesteia. Societatea va informa Clientul/Utilizatorul despre progresul reclamaţiei, în special despre primirea, acceptarea sau respingerea acesteia, prin e-mail sau telefonic.

9. În cazul în care, pentru a da curs solicitării reclamației depuse de către Client/Utilizator sau realizarea Garanției va fi necesară punerea la dispoziția Vânzătorului a Produsului, Clientul/Utilizatorul va fi obligat să livreze Produsul pe cheltuiala Vânzătorului.

10. Durata soluţionării reclamaţiei, inclusiv eliminarea defectelor sau înlocuirea Produsului, durează de regulă până la 30 de zile calendaristice, fiind însă necesară furnizarea de către Client/Utilizator a asistenţei necesare în vederea respectării termenului respectiv.

II. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL LA DISTANŢĂ. POLITICA DE RETUR A 4LOVE.RO

1. Retragerea din Contractul la Distanţă

1.1 Prevederi Generale

 1. Clientul/Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contractul la Distanţă, fără a preciza motivele şi fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege. Pentru exercitarea dreptului de retragere în termenul prevăzut de Legislaţia Incidentă, Clientul/Utilizatorul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă, care poate fi trimisa direct în Cont sau prin posta utilizand datele de Contact sau prin e-mail la adresa: contact@4love.com.
 2. De asemenea, clientul poate utiliza modelul formularului de retragere care poate fi accesat aici, dar acest lucru nu este obligatoriu. Formularul poate fi completat si trimis electronic direct pe site-ul nostru sau il puteti trimite prin Posta Romana, curier sau scana si trimite la adresa de e-mail: contact@4love.com.
 3. Vânzătorul are obligaţia de a comunica Clientului/Utilizatorului confirmarea de primire a retragerii, iar în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea din partea Clientului/Utilizatorului a declaraţiei de rezoluţiune a Contractului la Distanţă, va restitui acestuia, în principiu, toate plățile efectuate de acesta, mai puțin costurile de livrare ale Produsului.
 4. Vânzătorul va returna Preţul folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul/Utilizatorul, după cum urmează:
  • pentru Comenzile achitate cu card bancar, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
  • pentru Comenzile achitate în regim ramburs/cu numerar prin restituirea sumei în contul bancar transmis de Client/Utilizator, care trebuie să fie exprimat în RON. În situaţia în care Comanda este achitată cu cardul Revolut, rambursarea sumei în discuţie se face în contul de card respectiv.
 5. Clientul/Utilizatorul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data în care a informat Vânzătorul de retragerea din Contractul la Distanţă, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia, la Depozitul Vânzătorului situat în Iasi, Soseaua Pacurari, nr 95, Bloc 474, tronosn 2-3, parter, în caz contrar Societatea rezervându-şi dreptul de a amâna rambursarea contravalorii Produsului până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.
 6. Pentru anumite Campanii Promoționale, Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili un termen diferit de exercitare de către Consumator a dreptului de retragere, însă cu respectarea termenului minim legal de 14 zile prevăzut de Legislaţia Incidentă, termenul specific de exercitare a dreptului de retragere urmând a fi menționat în cadrul fiecărui regulament de Campanie Promoțională, dacă va fi cazul.

1.2 Excepţii de la dreptul de retragere din Contractul la Distanţă

 1. Consumatorul nu îşi poate exercita dreptul de retragere pentru furnizarea de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator: produse de nutriţie, produse cosmetice, produse de lenjerie, produse electronice care au intrat în contact cu pielea/părul/cavitatea bucală (din motive de igienă, acestea se acceptă retur numai după aducerea lor la conformitate prin înlocuirea elementelor ce au intrat în contact cu pielea/părul/cavitatea bucală).
 2. Pentru claritate, conform dispozițiilor art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt exceptate de la dreptul de retragere din contractul la distanţă următoarele:
  • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vânzător;
  • furnizarea de produse şi/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere; furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar;
  • furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid; furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de cumpărător;
  • furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
  • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Vânzătorul nu le poate controla;
  • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
  • furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
  • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

2. Politica de Retur a 4love.ro

2.1 Aspecte generale

 1. www.4love.ro nu oferă retur gratuit pentru Clienții/Utilizatorii care notifică intenția lor de a se retrage din Contractul la Distanţă.
 2. În urma solicitării primite de la client, Societatea va trimite curierul la adresa indicată de Client/Utilizator pentru a ridica coletul de retur, fără ca prin aceasta www.4love.ro să își asume obligația de a recupera el însuși aceste produse.
 3. În cazul comenzilor cu livrare internațională, costurile de retur cad în sarcina Clientului/Utilizatorului. Produsele se pot returna prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la Depozitul Vânzătorului, situat în Iasi, Sos Pacurari, nr 95, Bloc 434, tronson 2-3, parter.

2.2 Modalități și Termene de Returnare a Produselor

 1. Clientul/Utilizatorul se obligă să notifice 4love.ro intenția sa de a returna Produsele achiziționate, fie prin e-mail la adresa contact@4love.com, fie telefonic la numarul de telefon 0332.413.401 în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea Produselor. În caz contrar, 4love.ro poate refuza coletul.
 2. Informațiile necesare care trebuie furnizate 4love.ro pentru trimiterea curierului sunt următoarele:
  • data expedierii coletului;
  • numărul Comenzii;
  • suma de returnat;
  • adresa de unde Curierul urmează să preia coletul de retur;
  • datele contului bancar.
 3. La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a Clientului/Utilizatorului, www.4love.ro efectuează o solicitare la Curier și îl trimite la adresa indicată de către Client/Utilizator, în vederea ridicării coletului ce urmează a fi returnat. Costurile de transport ale coletului/coletelor returnate nu intră în responsabilitatea 4love.ro, acestea urmând a fi asumate de către Client/Utilizator

2.3 Condiții de returnare a produselor

Prevederi generale

 1. În orice situație de returnare a Produselor, acestea trebuie sa fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului/Utilizatorului, împreună cu toate accesoriile şi documentele care au însoțit Produsul respectiv (i.e. factură, certificat de garanție, cabluri de alimentare, etc.).
 2. Produsele trebuie să fie returnate în aceeași condiție în care au fost primite de către Client/Utilizator și anume fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate anterior de către Client/Utilizator în corespondența purtată cu Departamentul CS).
 3. În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, 4love.ro își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea următoarelor produse:
  • susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  • sigilate, care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator (i.e. produsele din categoriile: creme marire penis, creme, geluri, picaturi, parfumuri, stimulente, afrodisiace, etc.);
  • care, după livrare, potrivit naturii lor, sunt inseparabil amestecate cu alte asemenea elemente;
  • care nu au pulverizator, din categoria Parfumuri;
  • de uz alimentar.
 4. Pe fiecare pagină de Produs există informația privind posibilitatea ca acesta să fie returnat de către Client/Utilizator. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.
 5. În cazul în care o Comandă, la care s-a oferit unul sau mai multe Produse cadou, este returnată integral, Clientul/Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, respectiv nedeteriorată și cu ambalajul sigilat. Condițiile Campaniilor Promoționale efectuate de către 4love.ro sunt prezentate în cadrul secţiunii 9 din Termenii și Condițiile 4love.ro. În ipoteza în care Produsul cadou nu este returnat, valoarea returului va fi diminuată în mod corespunzător cu valoarea produsului cadou.

Condiții generale

 1. Clientul/Utilizatorul poate returna Produsele în termen de 14 zile calendaristice din momentul în care acestea i-au fost livrate prin intermediul curierului. În acest sens, Clientul/Utilizatorul este obligat să completeze formularul de retur și să-l trimită 4love.ro cel târziu în a 14-a zi calendaristică de la data livrării de către Curier. Cererile formulate peste termenul indicat mai sus nu vor avea nici un efect juridic.
 2. Toate produsele pe care Clientul/Utilizatorul le returnează trebuie să fie în aceeași stare în care acesta le-a primit, însoțite de etichetele inițiale, intacte, de certificatul de garanție în original, după caz, precum și de toate celelalte documentele care au însoțit Produsul livrat.
 3. În cazul în care Clientul/Utilizatorul a achiziționat mai multe produse de același fel și optează pentru a le returna pe toate, doar unul din Produse poate fi desigilat. 4love.ro nu acceptă retururi cu privire la Produse care prezintă cel puțin una din următoarele caracteristici:
  • au fost efectuate intervenții neautorizate asupra Produsului;
  • au ambalajul deteriorat sau incomplet;
  • au urme de uzură sau folosire excesivă;
  • au zgârieturi, ciobituri, rupturi, lovituri sau semne de expunere la șocuri mecanice/electrice;
  • nu au toate accesoriile primite în pachetul în care au fost livrate;
  • Produsul a făcut parte dintr-o comandă specială (comanda specială este aceea care vizează un produs care nu face parte din stocul uzual al Furnizorului, dar care poate fi livrat pe baza unei comenzi ferme și a plății unui avans din partea Clientului/Utilizatorul;
  • îndeplinesc una din condițiile specifice, în funcție de tipul produsului.

Termeni şi condiţii privind returul

1. 4love.ro va accepta ca retur produsele care:

a) sunt în ambalajul original (nedesfacut) şi nu sunt deteriorate si nici nu prezinta semne de uzură, respectiv în starea în care au fost livrate Clientului;

2. 4love.ro va rambursa contravaloarea bunurilor menţionate anterior, în următorul mod:

a) În cazul în care produsele nu sunt folosite şi sunt în ambalajul original, aşa cum este prevăzut în secţiunea 1.a. de mai sus, returul se poate face în interval de 14 zile de la data la care bunurile au fost achizitionate.

b) Produsele pot fi returnate doar in ambalajul original, nefolosite, sigilate. In cazul returnarii incomplete a produsele achizitionate la oferta (exemplu: 4+1 gratis), oferta isi pierde valabilitatea si clientului i se va inapoia suma de bani platita, din care se scad:

- valoarea cutiilor consumate la pretul lor intreg

- taxa de transport.

In cazul celorlalte produse, in mod similar clientului i se va inapoia suma de bani platita, din care se scad:

- taxa de transport

- taxa de manipulare.

4love.ro nu va rambursa contravaloarea următoarelor produse:

 • Masina de sex, vibrator, dildo, strap-on, bile vaginale, bile anale, oua vibratoare, mansoane penis, inele penis, papusi gonflabile/realistice, vagine, pompe vid, pompe pe baza de apa pentru penis, prezervative, lenjerie fetish-sm, bice, cravase, irigatoare, – avand in vedere dispozitiile art. 16 lit. e) din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, din motive de protecție a sănătății si din motive de igienă, in cazul in care lipseste ambalajul produsului si produsele prezinta semne de uzura/utilizare/deterioare, acestea nu vor putea fi rambursate.
 • Textile (Seturi bikini si sutien, bikini, boxeri, topuri, corsete, babydoll, catsuit, body, fuste, rochii, costume, ciorapi, diverse accesorii care intra in contact cu pilelea, etc) - avand in vedere dispozițiile art. 16 lit. e) din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, din motive de protecție a sănătății și din motive de igienă, în cazul în care lipseste ambalajul produsului si produsele prezinta semne de uzura/utilizare/deterioare, acestea nu vor putea fi rambursate.

2.4 Rambursarea costurilor suportate de către Client/Utilizator în legătură cu achiziția Produselor returnate

 1. Pentru retururile acceptate integral de către 4love.ro, Clientului/Utilizatorului îi va fi rambursat, în interval de 14 zile calendaristice de la data la care 4love.ro este informat de către Client/Utilizator cu privire la decizia acestuia de a returna Produsele, prețul produselor returnate. Exceptie fac comenzile realizate in baza unui voucher, pentru care utilizatorul va primi un alt cod de reducere cu aceeasi valoare. In cazul care valoarea comenzii clientului a depasit valoarea voucherului, clientului ii va fi returnata diferenta.
 2. Sumele în cauză vor fi returnate după cum urmează:
  • pentru Comenzile achitate cu card online, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
  • pentru Comenzile achitate /prin ramburs/ Card bancar, prin virament bancar.
location
Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Marketing
Statistica