Termeni si Conditii

1. PREVEDERI GENERALE

 1. Magazinul online disponibil la adresa de internet www.4love.ro („4love.ro”) este deținut și administrat de societatea S.C. LUXPRIMUM S.R.L., persoană juridică de drept românesc, cu sediul în Iași, Str. Agatha Birsescu, nr. 4, România, tel.: 0332.413.401, e-mail: contact@4love.ro, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J22/1726/2005, Cod Unic de Înregistrare RO17740186, („www.4love.ro”, „Societatea” sau „Vânzătorul”).
 2. Utilizarea 4love.ro necesită îndeplinirea de către sistemele informatice utilizate de către Client a anumitor cerințe de ordin tehnic.
 3. Termenii și Condițiile 4love.ro se adresează Utilizatorilor, Clienților consumatori și Clienților neconsumatori care utilizează 4love.ro sau încheie Contracte la Distanță.
 4. Informațiile prezentate în cadrul 4love.ro cu privire la Produse constituie doar invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 5. Acceptarea Termenilor și Condițiilor 4love.ro este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client sau Utilizator, reprezentând o formalitate premergătoare încheierii Contractului la Distanță.
 6. Navigarea în cadrul 4love.ro, urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Client sau Utilizator a Termenilor și Condițiilor 4love.ro.
 7. www.4love.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul platformei 4love.ro, precum şi Termenii şi Condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Societate şi Client/Utilizator, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.
 8. Termenii şi Condițiile 4love.ro au în vedere, în primul rând, achiziționarea Produselor prin intermediul platformei www.4love.ro, dar se pot aplica, după caz, şi în ceea ce privește cumpărarea unor Produse din magazinele fizice ale Societății.
 9. Produsele sunt livrate de Societate în cantități obișnuite pentru consumul casnic. www.4love.ro își rezervă dreptul de a fixa cantitatea maximă de Produse pe care o poate furniza Clientului şi/sau Utilizatorului.
 10. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile în 4love.ro (i.e. imagini statice/dinamice/prezentări multimedia, etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate în cadrul 4love.ro exclusiv cu titlu de prezentare.
 11. În cazul în care plata Prețului Produselor este efectuată online, Societatea nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru nici un alt cost suplimentar ocazionat Clientului/Utilizatorului, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului bancar al Clientului/Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia nu este în RON.
 12. Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta unei terțe părți servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului/Utilizatorului, nefiind necesar acordul acestuia. În toate cazurile, www.4love.ro va fi răspunzătoare față de Client/Utilizator pentru toate obligațiile contractuale asumate în cadrul Contractului la Distanță.
 13. Clientul/Utilizatorul poate interacționa cu Vânzătorul în mod telefonic sau prin intermediul adresei de poștă electronică contact@4love.ro.
 14. Crearea de Conturi multiple, folosind adrese generate automat şi care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsura să afecteze bunul mers al Campaniilor Promoționale (i.e. plasarea unor Comenzi într-un cuantum substanțial, în scopul acumulării unor puncte de loialitate, dar care sunt anulate ulterior) este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. www.4love.ro își rezervă dreptul de a suspenda Conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente Campaniilor Promoționale sau ofertelor în curs, de a anula Contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
 15. Orice tentativă de fraudă sau orice frauda (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor 4love.ro, alterarea conținutului platformei www.4love.ro, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc platforma www.4love.ro, deturnarea conținutului livrărilor Produselor către terți, etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale in vigoare.

2. DEFINIŢII

 1. Definițiile de mai jos se vor aplica termenilor următori atunci când sunt utilizați în materialul de față, cu excepția cazului în care contextul impune un alt înțeles:

Campanii Promoţionale

Condițiile particulare de vânzare ale Produselor expuse în cadrul 4love.ro, reglementate prin regulamente aferente, cu respectarea Legislaţiei Incidente (i.e. reducerea Prețului sau a costurilor de livrare, în limita stocurilor disponibile, etc);

Cerinţe Tehnice

Cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea 4love.ro şi anume calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet, de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet.

Client

Orice persoană fizică care are vârsta de minim 18 ani sau persoana juridică care vizitează 4love.ro și/sau efectuează o Comandă.

Comandă

Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client/Utilizator, prin intermediul căruia Clientul/Utilizatorul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând totodată Produsele pe care se oferă să le achiziţioneze de la Vânzător şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și realizarea Contractului la Distanţă;

Comunicări Comerciale

Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Clienților sau Utilizatorilor să recepţioneze informații periodice de la Vânzător, în special despre Campaniile Promoţionale şi Produsele oferite spre vânzare în cadrul 4love.ro, la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care Clientul şi/sau Utilizatorul le-au furnizat în procesul de creare al Contului;

Consumator

Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

Cont

Serviciul electronic pus la dispoziţia Clientului de către 4love.ro, identificat prin username (Login) şi Parolă, introduse de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Vânzătorului şi care permite Clientului să utilizeze funcţionalităţi/servicii suplimentare (i.e. vizualizare comenzi, istoric comenzi, vizualizare facturi, etc);

Contract la Distanţă

Contract de vânzare-cumpărare încheiat la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului/Utilizatorului, materializat în comanda confirmată şi acceptată de către Vânzător, prin email şi prin intermediul căruia Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele, iar Clientul/Utilizatorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile 4love.ro;

Conţinut

Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Produse şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul 4love.ro de către Vânzător, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi;

Coş de Cumpărături

Serviciul pe care Vânzătorul îl oferă fiecărui Client sau Utilizator al 4love.ro şi care permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe Produse, introducerea codurilor de reducere care facilitează micşorarea Preţului în condiţiile anumitor Campanii Promoţionale, vizualizarea Preţului fiecărui Produs în parte şi al tuturor Produselor împreună, al eventualelor costuri legate de livrarea Produselor şi a datei estimative de livrare a acestora. Coşul de Cumpărături colectează ofertele depuse de Client sau Utilizator pentru încheierea Contractului la Distanţă. Prin intermediul unei Comenzi, Clientul sau Utilizatorul pot adăuga în Coşul de Cumpărături mai multe Produse în vederea încheierii Contractului la Distanţă;

Curier

Orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid;

Departamentul CS

Departamentul Customer Support (relații clienți) și care oferă Clienților sau Utilizatorilor informații cu privire la activitatea desfășurată prin intermediul 4love.ro, fiind disponibil de luni până vineri, între orele 08:00 – 18:00, iar sâmbăta între orele 09:00 – 13:00, (i) la numărul de telefon 0332.413.401 (linie telefonică cu tarif normal) şi (ii) la adresa de e-mail contact@4love.com;

4love.ro

Magazinul online care constă în platforma de comerţ electronic www.4love.ro şi care permite plasarea Comenzilor de către Client sau Utilizator, precum și prestarea de servicii puse la dispoziţie de către Vânzător. 4love.ro. este deţinut, operat şi administrat de către Vânzător, fiind alcătuit dintr-un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, care poate fi accesat atât prin intermediul unui browser web.

Legislaţia Incidentă

Codul Civil din 2009, Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, Legea nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Login

Username-ul Clientului şi parola furnizate în cadrul 4love.ro în timpul procesului de creare al Contului;

Parolă

Un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, care este stabilit de către Client în procesul de crearea al Contului.

Preț

Suma de bani pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Client/Utilizator a Produsului comandat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la Distanță. Prețul este format din valoarea Produsului, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport și/sau încasare aferente. Cheltuielile de transport şi/sau încasare aferente sunt detaliate pe www.4love.ro, înainte de plasarea Comenzii de către Client și/sau Utilizator, dar și mai jos, în cuprinsul secțiunii „Livrare”;

Produs

Bunul mobil listat în cadrul 4love.ro, menționat în Comandă și care face obiectul Contractului la Distanță, ce urmează a fi furnizat de către Vânzător Clientului sau Utilizatorului, în schimbul achitării Prețului;

Rating

Modalitate de exprimare de către Client/Utilizator a gradului de satisfacție al acestuia în raport cu un anumit Produs, fiecare dintre acestea putând primi un punctaj de la o stea la cinci stele;

Termeni şi Condiţii 4love.ro

Prezentul document, care definește termenii de încheiere a Contractelor la Distanţă prin intermediul 4love.ro, stabileşte drepturile și obligațiile Vînzătorului și ale Clientului/Utilizatorului, în acord cu prevederile Legislaţiei Incidente;

Tranzacţie

Operaţiunea de încasare sau de rambursare către Client/Utilizator a sumei rezultate din vânzarea unui Produs de către 4love.ro, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreate de către Vânzător sau prin transfer bancar prin ordin de plată, indiferent de modalitatea de livrare aleasă de către Client/Utilizator.

Utilizator

Orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care vizitează 4love.ro și/sau efectuează o Comandă, fără a avea creat un Cont de Client;

Zi Lucrătoare

Una din zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere.

3. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE VANZĂTOR ÎN CADRUL 4LOVE.RO. COMUNICĂRI COMERCIALE

3.1. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE VANZĂTOR ÎN CADRUL 4LOVE.RO.

1. În cadrul 4love.ro, Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului şi/sau Utilizatorului următoarele servicii electronice şi funcţionalităţi:

a. crearea Contului;

b. utilizarea Coșului de Cumpărături;

c. plasarea Comenzilor, precum și încheierea Contractelor la Distanţă, în condițiile reglementate de Termenii şi Condiţiile 4love.ro;

d. vizualizarea Conținutului afișat în cadrul 4love.ro;

e. transmiterea de Comunicări Comerciale, în baza consimţământului exprimat în prealabil de către Client;

2. Vânzătorul, suplimentar pentru Clienții care au deja Cont, oferă gratuit stocarea și punerea la dispoziția acestora prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor aferente Produselor achiziţionate, a posibilităţii actualizării datelor de contact, livrare şi plată, după caz, etc.

3. Utilizarea Contului este posibilă după finalizarea următorilor pași de către Client:

a. completarea formularului de înregistrare, înţelegerea și acceptarea prevederilor Termenilor şi Condiţiilor 4love.ro;

b. apăsarea butonului „Inregistreaza-te”

4. Utilizarea Coșului de Cumpărături începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în Coşul de Cumpărături.

5. Coșul de Cumpărături este oferit gratuit, are caracter singular şi se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul/Utilizatorul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de Cumpărături salvează informațiile selectate de Client și după încheierea sesiunii browserul, inclusiv deconectarea, însă nu rezervă Produsele.

6. Clientul şi/sau Utilizatorul au următoarele obligaţii în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor puse la dispoziţie de Vânzător în cadrul 4love.ro:

a. să furnizeze date conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;

b. să actualizeze datele pe care le-au furnizat Vânzătorului la momentul plasării Comenzii şi al încheierii Contractului la Distanţă, în special pentru utilizarea corectă a serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor oferite de 4love.ro. Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului sau al plasării Comenzii, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii Cont sau plasare Comandă;

c. să folosească serviciile electronice și funcționalitățiile puse la dispoziție de către Vânzător astfel încât să nu interfereze cu funcționarea platformei www.4love.ro;

d. să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare şi cu Termenii şi Condiţiile 4love.ro;

e. să plătească la termen Prețul și celelalte costuri asociate livrării Produselor, după caz;

f. să preia la timp Produsele comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;

g. să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului şi/sau Utilizatorului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale 4love.ro, și realizarea plății Preţului Produselor, ori modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul 4love.ro referitor la Prețuri sau la descrierea Produselor;

7. Reclamații referitoare la furnizarea serviciilor electronice în cadrul 4love.ro pot fi depuse:

a. în scris la adresa: Iasi, Soseaua Pacurari, nr 95, Bloc 474, tronson 2-3;

b. în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: contact@4love.com.

8. Se recomandă precizarea de către Client/Utilizator în reclamaţie/plângere a următoarelor aspecte:

a. natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când aceasta a avut loc;

b. solicitarea Clientului sau a Utilizatorului;

c. datele de contact ale petentului.

 • Cerinţele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate dacă modelul recomandat se omite, însă aceste informaţii pot facilita examinarea cu celeritate a plângerii de către Vânzător.

9. Soluţionarea reclamaţiei de către Vânzător se poate face imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii primirii plângerii formulate de către Client/Utilizator.

3.2. COMUNICĂRI COMERCIALE

1. Clientul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conţinând informaţii generale şi tematice în ceea ce priveşte Produsele oferite în cadrul 4love.ro, inclusiv cu privire la oferte sau promoţii, după cum urmează:

a. prin modificarea setărilor din Cont la secţiunea “Setări Cont”;

b. prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzator;

c. sau prin contactarea Departamentului CS.

2. Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înţelesul Legislaţiei Incidente, mesajele primite de către Client/Utilizator de la Vânzător, prin SMS sau poştă electronica, referitoare la statusul relaţiei dintre Vânzător şi Client/Utilizator (i.e. confirmare creare cont, confirmare plasare Comandă, notificare livrare Produse, comunicare incidente de securitate, etc).

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. www.4love.ro colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul platformei www.4love.ro conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în 4love.ro, disponibilă aici.
 2. Consimţământul pentru primirea de Comunicări Comerciale se manifestă de Client şi/sau Utilizator conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă pe www.4love.ro. Detalii cu privire la prelucrarea datelor în vederea transmiterii de Comunicări Comerciale privind Produsele, inclusiv condiţiile de dezabonare, se găsesc în Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în 4love.ro, disponibilă aici.

5. ÎNREGISTRAREA UNUI CONT DE CLIENT. PLASAREA COMENZII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANŢĂ

5.1. Înregistrarea unui Cont de Client

 1. Pentru crearea unui cont pe platforma www.4love.ro, potențialul client este obligat să folosească o adresă de e-mail validă şi să urmeze pașii descriși în pagina de creare a Contului, disponibilă la adresa www.4love.ro.
 2. Înregistrarea Contului necesită repetarea Parolei de două ori pentru a detecta și corecta greșelile de tastare.
 3. Clientul obţine accesul la Cont cu ajutorul Loginului şi al Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în 4love.ro. Contul permite stocarea informaţiilor referitoare la adresa furnizată de Client pentru Produsele comandate, la starea şi istoricul Comenzilor, precum şi accesarea altor servicii puse la dispoziţie de către Societate.
 4. Clientul este obligat să păstreze Parola în deplină confidențialitate, să nu o dezvăluie persoanelor terțe şi înțelege că dacă încredințează cuiva Parola Contului, respectiva persoană va avea acces la datele sale cu caracter personal, iar www.4love.ro va fi astfel exonerată de orice răspundere care ar deriva dintr-o utilizare neautorizată a Contului.
 5. Vânzătorul oferă posibilitatea Clientului de a-și modifica Parola în orice moment.
 6. www.4love.ro poate refuza cererea de înregistrare a unui Cont în situațiile în care Departamentul CS sau Departamentul Tehnic al Societății constată că în procesul de creare al Contului au fost utilizate informații neconforme cu realitatea.
 7. Clientul are posibilitatea, în orice moment și fără motiv, să șteargă Contul (anularea Contului), fie direct din Cont, fie prin trimiterea unei solicitări la adresa contact@4love.com.
 8. Crearea Contului nu este necesară pentru a plasa o Comandă în cadrul 4love.ro, aceasta putând fi efectuată şi de un Utilizator.

5.2. Plasarea Comenzii

5.2.1 Aspecte generale

1. Vânzătorul oferă posibilitatea plăsării Comenzii pentru Produse în următorul mod:

a. prin accesarea platformei www.4love.ro;

b. sunand la numarul de telefon 0332413401

2. Produsele achiziționate prin intermediul 4love.ro sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului şi/sau Utilizatorului.

3. 4love.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat de către Client şi/sau Utilizator, din care pot decurge întârzieri sau imposibilități de livrare. Totodată, în acest caz, www.4love.ro nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu suferit de Client şi/sau Utilizator ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii.

4. 4love.ro poate refuza o Comandă, sub rezerva transmiterii unei notificări prealabile Clientului şi/sau Utilizatorului, fără a exista obligații între părți şi fără să existe posibilitatea pentru Client şi/sau Utilizatorul să poată pretinde daune, în oricare din următoarele situații:

a. eșuarea / invalidarea Tranzacției;

b. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului/Utilizatorului a Tranzacției, efectuată prin transfer bancar;

c. date incomplete sau incorect furnizate de Client şi/sau Utilizator;

d. activitatea Clientului şi/sau a Utilizatorului poate produce daune platformei www.4love.ro şi/sau partenerilor comerciali ai Societății;

e. există suspiciuni rezonabile că respectivul Client/Utilizator plasează Comenzi exclusiv în scopul de a acumula beneficiile oferite de 4love.ro (i.e. nu onorează Comenzile ulterior, anulându-le sau neachitând Prețul Produselor);

f. există suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă fraudă din partea Clientului sau a Utilizatorului în ceea ce privește modalitatea de plată a Prețului Produselor.

5. Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe platforma www.4love.ro să fie exactă şi corectă, Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător pentru inexactitățile care pot apărea în completarea de către Client şi/sau Utilizator a formularelor din platforma www.4love.ro pentru finalizarea Comenzii. Clientul şi/sau Utilizatorul sunt responsabili pentru corectitudinea şi caracterul complet al informațiilor pe care le furnizează în cadrul formularelor disponibile pe platforma www.4love.ro.

6. În anumite situații şi pentru motive justificate, www.4love.ro își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În aceste situații, Clienții/Utilizatorii vor fi notificați telefonic iar www.4love.ro va returna suma achitată de Client sau Utilizator, în cazul in care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de către Client sau Utilizator.

7. În cazul în care un Produs comandat de către Client/Utilizator nu mai poate fi livrat/furnizat de către www.4love.ro, ne obligăm să informăm Clientul/Utilizatorul asupra acestui fapt, fie telefonic, fie prin e-mail și în cazul în care Clientul/Utilizatorul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Produsului, să returnăm în contul bancar indicate de Client contravaloarea Produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Societatea a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul/Utilizatorul și-a exprimat în mod expres intenția de a ieși din Contractul la Distanță.

8. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a stabili un prag valoric minim al Comenzii, pentru care livrarea Produsului/Produselor este gratuită.

9. www.4love.ro îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afişate în 4love.ro ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru Produse.

10. Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate. Anularea Comenzii se poate face în maxim o oră de la plasarea acesteia.

11. Prin plasarea Comenzii, Clientul şi/sau Utilizatorul certifică faptul că a împlinit vârsta de 18 ani.

5.2.2. Plasarea Comenzii

1. Disponibilitatea unui Produs va fi afişată în 4love.ro după cum urmează:

a. “în stoc” – stocul 4love.ro cuprinde mai mult de 1 bucăţi ale Produsului respectiv;

b. “stoc epuizat” – Produsul nu mai este disponibil în stocul 4love.ro;

2. În cadrul 4love.ro, Clientul/Utilizatorul plasează Comanda în următorul mod:

a. Clientul adaugă Produsul/Produsele selectat/e în Coșul de Cumpărături și apoi merge la formularul de Comandă;

b. Clientul confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor necesare încheierii și executării obiectului Contractului la Distanţă. Utilizatorul trebuie să completeze formularul de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și executarea obiectului Contractului la Distanţă. În fiecare situație transmiterea de către Client/Utilizator a unor date neactualizate/incorecte poate duce la imposibilitatea realizării obiectului Contractului la Distanţă. În formularul de Comandă este necesar a fi specificate următoarelor date ale Clientului/Utilizatorului: numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e- mail, număr de telefon de contact, precum şi datele ce ţin de Contractul la Distanţă, respectiv Produsul/Produsele, cantitatea Produsului/Produselor, în cazul disponibilităţii, modelul, culoarea şi mărimea Produsului, locul şi metoda de livrare a Produsului/Produselor, modalitatea de plată aleasă. În cazul Clienților nonconsumatori, este, de asemenea, necesară furnizarea datelor complete ale persoanei juridice (i.e. număr înmatriculare în Registrul Comerţului, cod unic de înregistrare, adresă sediu social);

c. Clientul/Utilizatorul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Vânzător, precum şi modalitatea de plată a Prețului și a eventualelor costuri generate de livrarea Produsului/Produselor;

d. Clientul trimite Vânzătorului Comanda, depunând oferta de achiziţionare a Produsului, prin intermediul funcționalității puse la dispoziție de 4love.ro în acest scop (i.e. butonul ”Finalizeaza Comanda”). La plasarea Comenzii de către Client/Utilizator, se cere acceptarea Termenilor şi Condiţiile 4love.ro;

e. în timpul plasării Comenzii, până la apăsarea butonului ”Finalizeaza Comanda”, Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a revizui Coşul de Cumpărături, în sensul de a adăuga/elimina Produse sau a modifica cantitatea acestora, de a modifica adresele de facturare şi livrare, precum şi modalitatea de livrare şi plată.

f. Clientului i se ofera posibilitatea de a alege optiunea de a comanda fara a fi contactat de un operator doar in cazul produselor care se afla pe stoc. 

g. în funcție de metoda de plată aleasă, Clientul/Utilizatorul poate fi redirecționat către o pagină a unui prestator extern, care furnizează servicii de plată în scopul realizării plații Preţului.

3. Vânzătorul, ca răspuns la Comanda plasată de Client/Utilizator, va afisa Clientului/Utilizatorului un mesaj automat in pagina de browser:

”Felicitari, comanda ta a fost trimisa cu succes!

Vei fi contactat, in cel mai scurt timp, de un consultant de vanzari 4Love pentru confirmarea comenzii si a adresei de livrare.”

4. Client/Utilizator, prin intermediul căruia îi va confirma acestuia primirea Comenzii şi începerea verificării disponibilităţii Produsului. În situaţia în care plata Produsului/Produselor comandate a fost făcută online, comanda Clientului/Utilizatorului va fi procesata numai după ce 4love.ro a primit din partea procesatorului de plăţi confirmarea efectuării Tranzacţiei.

5. În cazul în care Vânzătorul, din cauza lipsei disponibilităţii Produsului, constatată ca urmare a verificării Comenzii plasate de Client/Utilizator, nu o poate onora cu privire la Produsul comandat/toate Produsele comandate, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a anula toată Comanda (în ceea ce privește toate ofertele). Anularea Comenzii de către Client/Utilizator eliberează Vânzătorul de obligația realizării acesteia.

6. Comanda primeşte un număr și toate ofertele de achiziţionare privind Produsele listate în Comandă vor fi procesate în paralel.

7. Prin finalizarea Comenzii, Clientul/Utilizatorul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant 4love.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (i.e. e-mail/telefon) pentru confirmarea Comenzii.

5.2.3 Încheierea Contractului la Distanță

1. Contractul la Distanţă se consideră a fi încheiat în momentul în care Vânzătorul confirmă prin orice mijloc disponibil (i.e. e-mail/telefon) plasarea Comenzii de către Client/Utilizator şi disponibilitatea Produsului/Produselor, prin acceptarea ofertei acestuia privind achiziţionarea Produsului/Produselor menţionată în Comandă.

2. Contractul la Distanţă denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante, conţinutul acestuia completându-se cu Termenii şi Condiţiile 4love.ro.

3. Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea tuturor Produselor și să realizeze obiectul Contractului la Distanţă. Daca livrarea Produselor nu este posibilă din motive independente de 4love.ro, Clientul/Utilizatorul are dreptul la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi restituirea tuturor sumelor achitate, după caz. Clientul/Utilizatorul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.

6. CAMPANII PROMOŢIONALE

6.1. Prevederi generale

1. Prin intermediul 4love.ro, Societatea oferă Clienţilor/Utilizatorilor diverse reduceri, cadouri sau vouchere, utilizarea acestora fiind supusă anumitor reguli, comunicate de Vânzător sub forma unor regulamente, publicate pe platforma www.4love.ro.

2. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, fiecare voucher de reducere sau de cadou poate fi folosit o singură dată în cadrul aceleiaşi Comenzi, neputându-se cumula.

6.2. Campaniile Promoționale

6.2.1 Codurile promoționale

1. Codurile promoționale oferite de 4love.ro în cadrul oricăror Campanii Promoționale sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului sau în regulamentul Campaniei Promoționale, cu excepția cazului in care este specificat altfel.

2. Pentru Produsele încadrate în categoria "Excepții", nu se pot aplica coduri promoționale, acestea fiind achiziționate la prețul afișat pe www.4love.ro.

3. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii în cadrul 4love.ro, neputând fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.

4. Pentru eligibilitatea la o Campanie Promoțională nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Campaniile Promoționale care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

5. În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv, exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa contact@4love.com, în care să precizeze numărul de Comandă, starea acesteia, numele Clientului şi codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioada de maxim 30 de zile calendaristice.

6. Promoțiile pe 4love.ro nu se cumulează între ele. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe www.4love.ro, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în Campania Promoțională. Anumite Campanii Promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare, acest lucru fiind specificat în regulamentul campaniei respective.

7. 4love.ro stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele Campaniilor Promoționale şi ale concursurilor pe care le organizează pe 4love.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe platforma www.4love.ro. Beneficiile Campaniilor Promoționale sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe www.4love.ro, în perioada de valabilitate clar menționată şi în limita stocului disponibil. 4love.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a Produselor pentru întreaga perioadă de promoție.

6.2.2 Vouchere/cupoane/coduri promoționale

a. Prevederi generale

 1. Voucherul este un document electronic constând într-un cod sau cupon promoțional, de o anumită valoare, specificată în codul sau cuponul promoțional şi utilizat în vederea acționării unui Produs la un preț diminuat cu valoarea voucherului respectiv.
 2. Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher şi are diverse cerințe pentru a fi valid şi aplicabil. Clientul/Utilizatorul este responsabil să verifice cu atenție toate detaliile şi informațiile de pe voucher, astfel încât reducerea să poată fi acordată.
 3. Taxele de transport şi manipulare se aplică Produsului achiziționat, după caz, daca în Campaniile Promoționale şi regulamente nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher, pentru a fi aplicabil, impune o anumită valoare minimă de achiziție a unor Produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea şi acestor Produse, după caz. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare sau alte servicii, cu excepția cazului in care se convine altfel.
 4. Orice produs cadou, indiferent de promoție, va avea o valoare minimă, iar Clientul/Utilizatorul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție, după caz.
 5. Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite în cadrul 4love.ro
 6. Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule. Voucherele nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani.
 7. Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate în acești Termeni și Condiții 4love.ro, sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de vouchere, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

b. Condiții de aplicare

 1. Orice Campanie Promoțională la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizică sau persoană juridică, identificată ca și Client/Utilizator.
 2. Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa în e-mailul de oferire a voucherului sau cum se precizează în fiecare Campanie Promoțională/ofertă în parte. www.4love.ro își rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunțarea prealabilă a Clienților/Utilizatorilor.
 3. Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.
 4. Voucherul se aplică numai Produselor/categoriilor de Produse menționate în mod expres ca fiind eligibile în Campania Promoțională. Produsele care sunt excluse din Campaniile Promoționale sunt comunicate în regulamentele aferente acestora sau în termenii şi condițiile ofertelor speciale. Aceste excepții includ în genere Produse care prin lege nu se pot vinde cu discount.
 5. În cazul Comenzilor care conțin mai multe Produse, valoarea voucherului de reducere va fi alocată conform prevederilor fiecărei Campanii Promoționale.
 6. Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia, ca reducere la Comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o Comandă deja plasată.
 7. În cazul în care o Comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher şi conține mai multe Produse este anulată, respinsă sau returnată parțial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte Produse rămase în Comandă, dacă valoarea Comenzii nu respectă condițiile Campaniei Promoționale. www.4love.ro nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru Produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o Comandă cu produse multiple. Clientului/Utilizatorului i se va restitui suma achitată de acesta pentru Produse.

6.2.3 Întreruperea sau Retragerea Campaniei Promoționale

 1. În cazul unei Campanii Promoționale organizate în cadrul 4love.ro, Societatea, în calitate de organizator, își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a retrage Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a Consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma www.4love.ro.).
 2. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul Campaniei Promoționale respective, în perioada desfășurării acesteia, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

6.2.4 Campanii Promoționale cu produs cadou

 1. Orice promoție la care se oferă produs cadou se limitează la un produs cadou oferit în perioada de Campanie Promoțională per persoana fizică sau juridică (identificat ca si Client/Utilizator), indiferent de numărul Comenzilor înregistrate de către o persoană fizică sau juridică în perioada în care Campania Promoțională este în curs de desfășurare.
 2. În cazul în care există situații de fraudă identificate, www.4love.ro își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula Comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
 3. De asemenea, daca o Comandă la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, Clientul/Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată şi nedesigilată.

7. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 1. Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul 4love.ro de către Vânzător sau contractorii acestuia, în special drepturile de autor, numele şi sigla 4love.ro (marca comercială), elementele grafice ale acestuia, software-ul precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului sau a furnizorilor/partenerilor săi contractuali. Clientul/Utilizatorul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus, gratuit, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentu utilizarea corectă a 4love.ro.
 2. www.4love.ro poate oferi Clientului/Utilizatorului, la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al platformei www.4love.ro. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul/Conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi, fără a putea utiliza alte Conținuturi ale platformei www.4love.ro.
 3. Utilizarea pe 4love.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectiva. Societatea nu își asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Conținutului platformei www.4love.ro.

8. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

 1. www.4love.ro nu garantează că platforma www.4love.ro, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise de 4love.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator. Clientul/Utilizatorul folosește platforma www.4love.ro pe riscul propriu, Societatea fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea 4love.ro sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platforma www.4love.ro. www.4love.ro nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.
 2. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile Produselor prezentate pe platforma www.4love.ro, acestea fiind puse la dispoziția www.4love.ro de către furnizori.
 3. Informațiile incluse în 4love.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu Produsă credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Clientul/Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa contact@4love.com, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul.
 4. Societatea, în calitate de organizator al Campaniilor Promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile codului sau utilizările neautorizate ale voucherului Campaniei Promoționale în cauză, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate şi își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în Campania Promoțională respectivă.
 5. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar 4love.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.
 6. www.4love.ro nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi Condițiilor 4love.ro.
 7. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării platformei www.4love.ro, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe platforma www.4love.ro.
 8. În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de Consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contractul la Distanţă.

9. FORŢA MAJORĂ

 1. Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți.
 2. Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majora.
 3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

10. LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

10.1. Legea aplicabilă

1. Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

10.2. Soluționarea Disputelor

 1. Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță.
 2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din România, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ şi/sau www.anpc.ro.

11. DISPOZIŢII FINALE

11.1. Aspecte generale

 1. Nulitatea oricărei clauze a Termenilor şi Condițiilor 4love.ro, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze ale Termenilor şi Condițiilor 4love.ro. Clauza inoperantă sau nemenționată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce a fost intenționat sau, urmărind concepția şi exprimarea Termenilor şi Condițiilor 4love.ro, se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsă sau inoperantă.
 2. Prevederile Termenilor şi Condițiilor 4love.ro se completează cu dispozițiile Legislației Incidente.
 3. Contractul la Distanță este încheiat în limba română. Confirmarea către Client/Utilizator a prevederilor Contractului la Distanță încheiat se face prin trimiterea unui e-mail către Client/Utilizator cu confirmarea înregistrării Comenzii plasate.
 4. Conținutul Termenilor şi Condiţiilor 4love.ro este disponibil gratuit Clienților/Utilizatorului la adresă URL https://www.4love.ro/informations/termeni-si-conditii, unde Clienții/Utilizatorii îl pot vizuali și tipări în orice moment.

11.2 Dispoziţii pentru Clienţii/Utilizatorii Persoane Juridice

 1. Prezentul punct din Termenii şi Condiţiile 4love.ro şi dispoziţiile prevăzute în acest punct se referă numai la Clienții/Utilizatorii care nu au calitatea de Consumator.
 2. Vânzătorul are dreptul de a rezilia Contractul la Distanţă încheiat cu un Client/Utilizator nonconsumator în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii. Renunţarea la Contractul la Distanţă în acest caz se poate face fără prezentarea cauzelor şi nu oferă motive Clientului/Utilizatorului să aibă pretenţii faţă de Vânzător.
 3. În cazul Clienţilor/Utilizatorilor nonconsumatori, Vânzătorul are dreptul de a limita metodele disponibile de plată, inclusiv poate solicita plata în avans, integrală sau a unei părţi, indiferent de metoda de plată aleasă de Client/Utilizator sau a prevederilor din Contractul la Distanţă.
 4. În momentul predării de către Vânzător a Produsului către Curier, Clientul/Utilizatorul nonconsumator preia beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul, precum şi riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport până la predarea lui către Client/Utilizator sau pentru întârzierile datorate transportului.
 5. Nici Vânzătorul sau angajații acestuia, reprezentanții autorizați și agenții săi nu sunt răspunzători față de Client/Utilizator, subcontractori acestuia, angajați, reprezentanți autorizați și / sau agenți pentru orice fel de daune, directe sau indirecte, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost provocat intenționat de către acesta.
 6. În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de Clientul/Utilizatorul nonconsumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contractul la Distanţă.
 7. Toate litigiile apărute între Vânzător şi Clientul/Utilizatorul nonconsumator vor fi supuse unei instanţe judecătoreşti competente.
location
Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Marketing
Statistica